Service Desk

Centralny punkt zgłaszania problemów technicznych

W tym miejscu możesz zgłosić problem związany z obsługiwanymi przez Centrum Informatyzacji systemami i świadczonymi usługami. Wypełnij poniższy formularz i prześlij, używając przycisku Wyślij.

Wpisz w poniższe okienko piąty i czwarty znak z ciągu f7d7c